مجمع عمومي

 • by مدیر پرتال
 • Explore
 • فروردين 16, 1398
 
 
 
 

مجمع عمومي

 

مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي متشكل از230 نفر نماينده از 208نظام‌پزشكي شهرستان‌ها مي‌باشد.

 

هيات رئيسه مجمع عمومي

 

 • دکتر عباس آقازاده
 • دکتر منصور جعفری نمین
 •   دکتر لاله تدین
 • دکتر حسین انصاری مود

 

وظايف مجمع عمومي

 

 • استماع گزارش شوراي‌عالي، رييس‌كل و بازرسان و تصويب سياستهاي كلان پيشنهادي شوراي‌عالي
 • انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي‌عالي براي دوره چهارساله و بازرسان به‌طور سالانه
 • مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع مي‌باشد
 • تبصره 1- اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و آيين‌نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي‌عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
 • تبصره 2- در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايب‌رييس و يك نفر منشي مجمع براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد شوراي‌عالي به تصويب مجمع مي‌رسد اتخاذ تصميم مي‌گردد.