دکتر نیلوفر نیک پوری

دکتر نیلوفر نیک پوری

دکتر نیلوفر نیک پوری در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ مدرک تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی همدان شد و دارای متخصص داخلی، بیماری های گوارش، غدد، ریه، روماتیسم و کلیه می باشد.

سوابق کاری

  • عضو انجمن گوارش و کبد ایران
  • هم اکنون ریاست بخش داخلی بیمارستان خانواده ی ارتش تهران را برعهده دارد.
  • به مدت ۵ سال سابقه ریاست بخش داخلی بیمارستان ابن سینا واقع در همدان را دارد.